Heeft uw bedrijf uitdagende projecten voor onze studenten? Laat het ons weten!

Onze studenten werken tijdens de opleiding in het vierde leerjaar aan bedrijfsprojecten/ experimenten. Ook in het eerste, tweede en derde leerjaar werken de studenten projectmatig. De bedrijfsprojecten zijn een extra uitdaging voor onze studenten en maken het onderwijs aantrekkelijker. Tijdens het werken aan deze projecten is vooral de communicatie met externe bedrijven erg leerzaam voor de studenten.

Wat verwachten wij van uw bedrijf?

De studenten werken in groepen aan het project/ experiment. Ze worden daarbij begeleid door een docent van het Graafschap College, maar rekenen ook op begeleiding vanuit het bedrijf. Gedurende het project/ experiment zijn er meerdere overlegmomenten tussen het bedrijf en de studenten van het Graafschap College. Daarnaast komt het regelmatig voor dat bedrijven gastlessen verzorgen, waarin zij meer vertellen over bijvoorbeeld nieuwe technologieën. Studenten volgen naast dit project ook reguliere lessen op school.

Hoe ziet de projectperiode eruit?

Voordat wij starten kunnen studenten kiezen uit de verschillende bedrijfsprojecten/ experimenten naar aanleiding van de pitch die de bedrijven geven aan de studenten.

Ieder project bestaat uit verschillende fases en begint dan met een ‘kick off’. Deze vindt plaats bij het bedrijf. Tijdens deze ‘kick off’ bespreken de studenten, het bedrijf en de begeleider gezamenlijk het project. Op basis van dit gesprek formuleren de studenten een pakket van eisen en wensen. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bedrijf. Is het bedrijf akkoord, dan wordt een plan van aanpak gemaakt. De studenten denken na over verschillende concepten voor het te ontwikkelen product. Deze concepten worden gepresenteerd aan het bedrijf. Op basis van deze presentatie maakt het bedrijf een keuze voor één concept of een combinatie van concepten. Vervolgens gaan de studenten aan de slag met het ontwerp van het product. Tijdens de ontwerpfase zijn er diverse overlegmomenten tussen de projectgroep en het bedrijf. Het project wordt afgesloten met een presentatie en oplevering van een prototype bij het bedrijf of Graafschap College.

In het projectplan staan de bedrijfskundige aspecten centraal die de studenten tijdens de opleiding hebben geleerd. Dat betekent onder andere dat ze tijdens het project bepaalde documenten moeten overhandigen (bijvoorbeeld een voorcalculatie en een planning), voordat ze aan de volgende fase van het project kunnen beginnen.

Heeft uw bedrijf een uitdagende opdracht voor onze studenten? Laat het ons weten via het formulier op deze pagina!