Nieuwe restauratie-opleiding voor behoud cultureel erfgoed

Vanaf aankomend schooljaar gaan het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en het Graafschap College een nieuwe restauratie-opleiding aanbieden. Bijzonder, want deze opleiding, ontwikkeld door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE), wordt in Nederland alleen in de Achterhoek en Leiden aangeboden. Dankzij de samenwerking tussen het GRC, NCE en Graafschap College is er een opleidingsaanbod ontstaan dat gespecialiseerde vakmensen voor de toekomst opleidt. Een belangrijke voorwaarde om het rijke culturele erfgoed van de provincie Gelderland in stand te houden.

Gelderland staat voor de fikse opgave om het gevarieerde erfgoed met veel monumentale panden in de provincie duurzaam in stand te houden en te ontwikkelen. Alleen opdrachtgevers, die voor restauratiewerkzaamheden bouwbedrijven uit het Kennis&Kunde register inschakelen, komen in aanmerking voor subsidie van de Provincie Gelderland. Bouwbedrijven worden opgenomen in dit register als zij beschikken over vakkundig opgeleid personeel. Een aantal jaren geleden is het GRC opgericht, dat samen met het Graafschap College, de laatste jaren al meer dan 100 vakmensen voor de restauratiebranche heeft opgeleid.

Echter, enkele jaren geleden is landelijk besloten dat de gangbare restauratie-opleiding kwam te vervallen. De restauratiebranche heeft zich daarop verenigd in het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) om een nieuwe restauratie-opleiding te ontwikkelen. Het betreft een specialistische opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (een combinatie van leren en werken) die mensen opleidt tot specialist restauratie timmerman of specialist restauratie metselaar. De opleiding sluit aan op de wensen van restauratiebedrijven, duurt twee jaar en wordt afgesloten met een officieel mbo-diploma op het gebied van restauratiewerk. De mogelijkheid bestaat om een branche erkend diploma te behalen. Studenten volgen dan alleen de beroepsgerelateerde vakken (tweederde van de volledige opleiding). Zowel het diploma als het branchediploma worden door het Kennis&Kunde register erkend.

Meer informatie over de nieuwe restauratie-opleiding? Neem contact op met de heer Bussink (seniordocent), r.bussink@graafschapcollege.nl.

Foto’s: Vakgroep restauratie, partner Nationaal Centrum Erfgoed